Phân tích insight khách hàng tiềm năng

Bạn có nghề và đam mê với ngành hàng của bạn. Hãy xem khách hàng của bạn là ai và sản phẩm/dịch vụ của bạn giúp gì cho họ trước khi nghĩ đến bất kỳ nghiệp vụ nào.
Đánh giá nội dung