Tạo và tối ưu Social Media

Xây dựng và phát triển nội dung, người dùng tương tác trên đó sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ nhận thức của khách hàng tiềm năng của bạn. Xây dựng 12 kênh Social Media Xuất bản toàn bộ nội dung lên từ web

Read more

Tối Ưu SEO (#1)

Đội ngũ Nef Digital sẽ tối ưu SEO bộ từ khóa tương ứng với nền tảng Contents ở trên Cam kết >50% số từ khóa Thời gian: 5-6 tháng

Read more

Tối Ưu SEO (#2)

Đội ngũ Nef Digital sẽ tối ưu SEO bộ từ khóa tương ứng với nền tảng Contents ở trên Cam kết >70% số từ khóa Thời gian: 3-5 tháng

Read more

Tối Ưu SEO (#3)

Đội ngũ Nef Digital sẽ tối ưu SEO bộ từ khóa tương ứng với nền tảng Contents ở trên Cam kết >90% số từ khóa Thời gian: 3 tháng

Read more

Thiết kế & xây dựng website mới (#1)

Xây dựng website độc lập để mở miệng phễu khách hàng. Nếu bạn chưa có website, chúng tôi sẽ phát triển website mới cho bạn. Nếu bạn đã có website chúng tôi phát triển thêm kênh blog đồng bộ với website của bạn theo định dạng: https://blog.yourdomain.com Trang chủ định dạng OnePage: 1 trang Số […]

Read more

Thiết kế & xây dựng website mới (#2)

Xây dựng website độc lập để mở miệng phễu khách hàng. Nếu bạn chưa có website, chúng tôi sẽ phát triển website mới cho bạn. Nếu bạn đã có website chúng tôi phát triển thêm kênh blog đồng bộ với website của bạn theo định dạng: https://blog.yourdomain.com Số lượng trang tĩnh tối đa: 5 trang […]

Read more

Phân tích insight khách hàng tiềm năng

Bạn có nghề và đam mê với ngành hàng của bạn. Hãy xem khách hàng của bạn là ai và sản phẩm/dịch vụ của bạn giúp gì cho họ trước khi nghĩ đến bất kỳ nghiệp vụ nào.

Read more

Nghiên cứu & chọn nhóm sản phẩm chiến lược

Nếu sản phẩm/dịch vụ của bạn chưa tốt và không thể làm cho nó tốt. Chúng tôi sẽ rất tiếc và không thể giúp gì được cho bạn. Hãy làm cho sản phẩm và dịch vụ thật tốt! Phân tích nhóm sản phẩm có nhiều tiềm năng Xác định giai đoạn vòng đời và sự […]

Read more

Xây dựng bộ từ khóa

Bộ từ khóa được xây dựng một cách hoàn chỉnh. Là yếu tố vô cùng quan trọng để khách hàng tiềm năng kết nối với thông điệp, thương hiệu và sản phẩm dịch vụ của bạn Gom từ khóa liên quan đến nhóm SPDV Phân thành từng nhóm nhóm từ khóa

Read more

Đăng ký NDMax#3 tặng NDMax#1

Nef Digital dành tặng 10 khách hàng đầu duy nhất đăng ký mua 1 gói NDMax#3 sẽ nhận ưu đãi thêm 1 gói NDMax#1 *Xin lưu ý, chỉ áp dụng 10 khách hàng duy nhất

Read more